Referenciák: Energiahatékonysági megoldások

Sárvári Gyógyfürdő és Park Inn Hotel

Hő- és villamosenergia ellátás gázmotorral

A sárvári Park Inn Hotelben kiserőmű létesült abban az időszakban, amikor Magyarországon a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés keretében termelt villamos energiát a VET alapján KÁT mérlegkörbe lehetett értékesíteni, a közcélú hálózatra történő csatlakozással. A termelt hőt a hotel felhasználta, illetve értékesítette a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő részére. Hozzávetőleg 5 éven keresztül működött a létesített kiserőmű, mely kapacitása 1,4 MW elektromos és 1,65 MW hő teljesítmény. 2011-ben, a kötelező átvétel megszűnését követően, a kiserőmű leállításra került.

2019-ben a Park Inn Hotel és a Sárvári Gyógyfürdő gázmotorral történő hő- és villamosenergia-ellátásának biztosítását indította el. A két épületegyüttes villamosenergia- és hőellátása a gázmotor újbóli elindítását tette lehetővé.

A beruházás rövid ismertetése:

Villamos energia erőátviteli beruházás során
 • elvégeztük a tervezést és a szakhatósági engedélyezési eljárásokat.
 • átalakítottuk az E.ON transzformátor állomásainak kapcsolását oly módon, hogy arról csak a kiserőművel nem kiszolgálható energiaigény esetén legyen vételezés.
 • átalakítottuk a kiserőmű erőátviteli sínrendszerét a hálózatpárhuzamos üzemhez.
 • új transzformátoros kapcsolóállomásokat (BHTR) létesítettünk a hotel és a fürdő udvarterén egyaránt.
 • új közvetlen villamos vezetékeket építettünk ki a fogyasztási csatlakozási pontokhoz.
 • kialakítottuk a mérési, védelmi és automatika rendszereket.
 • elvégezzük az üzemeltetést, a vonatkozó hatósági előírások szerint.
Kiserőmű felújítási program alkalmával
 • a gázmotoron nagyjavítást végeztünk el.
 • felújítottuk a fődarabokat (turbófeltöltő, generátor stb.).
 • kitisztítottuk a katalizátort és a füstgáz hőcserélőt, valamint a gépterem légtechnikai berendezéseit.
 • elvégeztük a segédüzemi tér tisztítását, szükség szerinti felújítását (hűtőköri szivattyúk, vészhűtő kör, turbóhűtő kör, kapcsolótér stb.).
 • új épületfelügyeleti rendszert építettünk ki és üzemeltetünk a monitoring tevékenységünkhöz, hőmennyiségmérők és villamos mérők beépítésével.
Kazánházi hőellátó rendszer átalakítása

Jelenleg a kazánházi és kiserőművi hőtermelés „vagy-vagy” kapcsolatban működik. Annak érdekében, hogy a kiserőművel nem kiszolgálható hőigényt üzem közben fedezni tudjuk, átalakítjuk a kazánház és a kiserőmű gépészeti kapcsolatát párhuzamos üzemű hőtermeléséhez. A hálózat párhuzamos üzemre akkor lehet szükség, amikor a villamos fogyasztási igény alacsony, (kb. 650 kW) és az ehhez tartozó kiserőművi hőteljesítmény (kb. 770 kW) nem elegendő a Park Inn Hotel számára.