Energiahatékonysági megoldások

Önerő nélküli finanszírozás (ESCO)

Az ESCO finanszírozás előnye, hogy a megrendelő önerő nélkül, az energiahatékony rendszer és a hozzáértő üzemeltetés megtakarításaiból fizeti az ESCO vállalatot.

Az ESCO egy betűszó, melynek jelentése Energy Serving Company (Energetikai szolgáltató vállalat) vagy Energy Saving Company (Energiamegtakarító vállalat).

Az ESCO projekt konstrukciójának keretében a megrendelő és az ESCO vállalkozás az épületek hőszolgáltatásának biztosítására hosszú távú szerződést köt. A hőenergia-szolgáltató feladata a garantált hőszolgáltatáshoz szükséges beruházások megvalósítása és a beépített berendezések üzemeltetése a szerződésben meghatározott futamidő alatt. Az energiahordozó beszerzése és a fogyasztásnak megfelelően mért hőenergia számlázása szintén az ESCO vállalkozás kötelezettségvállalásához tartozik. Hőszolgáltatást nyújtó ESCO esetén a díjakon (alapdíj és hődíj) felüli további költségek, mint pl. felújítás, karbantartás, javítás nem terhelik ügyfeleinket.

Saját költségünkön felújítjuk és hosszú távon üzemeltetjük a létesítmény energetikai ellátó rendszerét. A rekonstrukció után az energiaellátó rendszer az eredetinél hatékonyabb módon üzemeltethető.

Ügyfeleinknek nem kell önrésszel hozzájárulniuk az energetikai ellátó berendezések finanszírozásához, azt teljes egészében mi finanszírozzuk.

A felújított energiaszolgáltató berendezések a társaság tulajdonában maradnak a szerződés időtartama alatt. Az energiahatékonysági szerződések átlagos időtartama 5-20 év.

Napelemek telepítése

Napelem telepítési tevékenységünk során elvégezzük a telephely elemzését feltárva a műszaki és gazdasági lehetőségeket, kihívásokat; az átfogó szaktanácsadást fókuszban az energiamegtakarítással; a finanszírozási lehetőségek feltérképezését, a tervezést, engedélyeztetést, telepítést, az állandó felügyeletet, a rendszeres karbantartást, és a fotovoltaikus berendezés optimalizálását a hosszú távú maximális teljesítmény biztosítása érdekében.

Biztosítjuk ügyfeleink számára a saját megújuló energia termelését, az ökológiai lábnyom csökkentését, továbbá a fenntarthatóság növelését.

Világításkorszerűsítés

A világításkorszerűsítés az egyik leggyorsabban megtérülő beruházás, amire most TAO kedvezmény is igénybe vehető.

Beruházás megvalósítását javasoljuk, amennyiben még nem történt meg a LED-fényforrásokra történő átállás, vagy a jelenlegi világítás nem elégséges, nem szabványos, illetve, ha magasak a karbantartási költségek, problémás a karbantartás, továbbá akkor, ha legalább 1 műszakban történik munkavégzés, s így a lámpahasználat is, valamint, ha rendelkeznek legalább 100 lámpatesttel (fénycsöves lámpa, csarnokvilágító).

Hol célszerű elvégezni a beruházást?

  • gyártócsarnokokban,
  • raktárakban,
  • összeszerelő üzemekben,
  • kültéri térvilágítás esetén,
  • álmennyezetes irodákban.

Energia audit

A 2012/27 EU irányelv rendelkezéseinek megfelelően, az Energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény kötelezi a magyarországi nagyvállalatokat az energetikai audit negyedévente történő elvégzésére.

A törvény előírja továbbá, hogy a nagyvállalatoknak minden év június 30-ig regisztrálniuk kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján kialakított felületen.

A jogszabály értelmében energetikai auditra minden olyan vállalat kötelezett, amely több mint 250 főt foglalkoztat, vagy éves nettó árbevétele meghaladja az 50 millió eurót, vagy mérlegfőösszege a 43 millió eurót. Az audit célja annak felmérése, hogy az érintett vállalat energiafelhasználása milyen pontokon optimalizálható, hogyan illeszthetők be a rendszerbe a hatékonyságot növelő elemek vagy akár a megújuló energia.

Az energetikai audit olyan meghatározott módszerrel végzett eljárás, amelynek célja, hogy megismerjük vállalata energiafogyasztási profilját, és a szükséges információk ismeretében meghatározzuk és számszerűsítsük a költséghatékony energia-megtakarítási lehetőségeket, majd ezt követően beszámolunk az eredményekről.

Ennek eredményeképp, az érintett cégek hosszú távon csökkenthetik költségeiket, növelhetik energiahatékonyságukat, valamint javíthatják versenyképességüket.

Az energia audit alkalmával elvégezzük az adatgyűjtést, a jelentés elkészítését, konzultációs lehetőséget biztosítunk, továbbá a gördülékeny kapcsolattartást, az energiamegtakarítási lehetőségek feltérképezését, az energiahatékonyságot növelő opciók feltárását.

Vállalatunk közel 20 éves tapasztalattal rendelkezik a magyar energetikai piacon, rugalmas, biztonságos és környezetbarát megoldásainkat az elmúlt években közel 250 ügyfél választotta.

Energetikai szakreferens szolgáltatás

Az energiahatékonyságról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 2016 december 21-től hatályos módosítása értelmében, a gazdálkodó szervezetek Energetikai szakreferens igénybevételére kötelezettek a következők szerint:

Energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

  • 400 000 kWh villamos energiát vagy
  • 100 000 m3 földgázt vagy
  • 3 400 GJ hőmennyiséget.

Az energetikai szakreferens szolgáltatás keretein belül biztosítjuk a rendszeres auditálás lefolytatásakor szakmai megfigyelést és tanácsadást, a javaslattételt az energiahatékony üzemeltetési megoldásokra, az energiahatékonysági fejlesztési lehetőségek feltérképezését, a kimutatások havi – illetve éves jelentések készítését az energiafogyasztásokról, megvalósított fejlesztések hatásairól, az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal kapcsolatos teendők elvégzését.

Tekintse meg referenciáinkat