Üzleti etika

Az Equans minden körülmények között elkötelezett amellett, hogy mindig és minden országban betartsa a helyi törvényeket és jogszabályokat, a vállalatcsoport etikai elveinek megfelelően.

Az etikai elvek mindennapjaink részét képezik: jelen vannak a vezetői stratégiai döntésekben és munkavállalóink mindennapi munkavégzésében is.

"Az Equans-on belül az etika elengedhetetlen része a stratégiának, a menedzsmentnek és a szakmai munkavégzésnek. Az etika a teljesítményünk egyik meghatározó tényezője."
Jérôme Stubler
Equans CEO

Az Equans etikai alapelvei

A „zéró toleranciát” hirdettünk etikai alapelveink be nem tartása, különösen a csalás, korrupció vagy kartell bármely formájával szemben.

Az Equans Csoport minden vezetője ugyanezt az üzenetet képviseli.

A két alapvető etikai dokumentumunk:

 • Etikai kódex: referenciaforrás, amely meghatározza a Csoport értékeinek és etikai kötelezettségvállalásainak kereteit
 • Gyakorlati etikai útmutató: konkrét példákat ad az Etikai kódexben meghatározott alapelvek alkalmazására.

Az Equans Csoport minden munkatársának el kell olvasnia és be kell tartania etikai alapelveinket.

Az Equans tagvállalatai és munkavállalói minden körülmények között betartják a nemzetközi és helyi törvényeket.

Az integritás a személyes érdekek és a Csoport érdekei közötti konfliktus elkerülését jelenti. A bizalom légkörét teremti meg, és pajzsként működik a korrupt gyakorlatokkal szemben.

A csoport munkavállalói teljes körültekintéssel látják el feladataikat. Amikor vállalaton belül vagy kívül kommunikálnak, azt konstruktívan és jóhiszeműen teszik, azzal a szándékkal, hogy valódi, pontos és átfogó tájékoztatást nyújtsanak.

Ez az elv az egyének jogaira, méltóságára és különbözőségére, más kultúrák tiszteletben tartására, a férfiak és nők egyenlőségére, valamint mások tulajdonára is vonatkozik. A szexuális zaklatás semmilyen formája nem tolerálható.

Ezek az alapelvek minden körülmények között érvényesek három fő működési területünkön:

 • Cégcsoportunk – munkavállalóink, tagvállalataink és részvényeseink
 • Piac – ügyfeleink, beszállítóink és versenytársaink
 • Társadalom – közösségek, helyi hatóságok, különböző kultúrák és a környezet.

Etikai alapelveink nemzetközi egyezményekre támaszkodnak különösen (de nem kizárólagosan):

 • Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
 • A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet standardjai
 • A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet által meghatározott, a multinacionális vállalatokra vonatkozó iránymutatások
 • Az ENSZ korrupcióellenes egyezménye

Erős etikai, megfelelőségi és adatvédelmi hálózatot (ECP) építettünk ki, amely felügyeli az etika beépítését a Csoport stratégiájába, irányításába és gyakorlatába. Etikai és megfelelőségi irányelveket és eljárásokat javasol a Csoport számára. Ezek megvalósítását a Csoport minden szintjén támogatja.

Ezt a hálózatot az etikai, megfelelőségi és adatvédelmi osztály és az Equans Csoport etikai biztosa koordinálja.

Az EQUANS kezdete óta az ECP hálózat az egész vállalatcsoportra kiterjed:

 • Több mint 90 munkavállaló dolgozik etikai és megfelelőségi területen
 • Több mint 50 munkavállaló dolgozik az adatvédelmi területén.

A Csoport visszaélés-bejelentő rendszere

Az Equans a munkavállalói és más érdekelt felek számára elérhető visszaélés-bejelentő rendszert működtet annak érdekében, hogy mindenki számára könnyen elérhető eszközöket biztosítson a nem megfelelő vagy az elveinknek, illetve a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak nem megfelelő helyzet bejelentésére. Ez a rendszer kiegészíti a meglévő csatornákat, és megerősíti a Csoport etikai, megfelelőségi és adatvédelmi megközelítését. Mindenkinek egyszerű, bizalmas és névtelen bejelentési lehetőséget kínál, ha szükséges, és elkötelezett a visszaélést bejelentő személyek védelmében.

Személyes adatok védelme

Az Equans elkötelezett a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások betartása mellett a személyes adatok védelmére vonatkozó csoportszabályzat alkalmazásával, amely meghatározza az e területre vonatkozó előírások betartásának céljait, eszközeit és irányítását.