KAPCSOLAT

Cím: 3980 Sátoraljaújhely, Dózsa György utca 12.

Távhő üzletág vezető: Szabadka Sándor

Telefon: +36 47 521  382

Fax: +36 47 521 383

E-mail: sujhelytavho.hu@equans.com

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-35061735

 

Sátoraljaújhely referencialevél (pdf)

Szolgáltatás

A  sátoraljaújhelyi  távhőszolgáltatást Sátoraljaújhely  Város  Önkormányzata,  az ENGIE Magyarország Kft. (2009-ben még Cothec Energetikai Üzemeltető  Kft.),  valamint  az  Újhelyi  Gazdálkodási  Kft.  között  létrejött  Sátoraljaújhely távhőszolgáltatási rendszerének korszerűsítésére és üzemeltetésére 2009. március hó 20-án kötött koncessziós üzemeltetési szerződés alapján végezzük.

A sátoraljaújhelyi távhőtermelési és szolgáltatási tevékenység a távhőszolgáltatásról  szóló 2005.  évi  XVIII.  törvény  hatálya  alá  tartozik.  A  szolgáltatás  biztosításához távhőtermelési/távhőszolgáltatási engedély szükséges, amellyel rendelkezünk.

SZOLGÁLTATÁSI JELLEMZŐK

Sátoraljaújhely  Város  Távhőszolgáltatójaként az ENGIE Magyarország Kft. négy fűtőműben termel hőt,  ahol a fogyasztók épületeinek fűtési célú hőenergia ellátása jelenleg egyedi földgáztüzelésű kazánokkal történik. A Korányi lakótelep hőellátásához szükséges hő úgynevezett „átvett hő” felhasználásával történik, ahol a hőtermelést a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház rendelőintézeti kazánháza biztosítja. A távhővel fűtött épületek összes légtere jelenleg 269 633 légköbméter. A hő elosztása föld alatt futó, jellemzően vasbeton közműcsatornában vezetett, szigetelt vezetékeken történik.

A teljes távhőszolgáltatási rendszerben jelenleg 1 135 fogyasztóval rendelkezünk, jellemzően a lakosság köréből.

Az egyes társasházak illetve intézményi fogyasztók részére a fűtési hőszolgáltatást és a  felhasználás szerinti mérést a fogyasztói hőközpontokban, illetve fogyasztói hőfogadókban biztosítjuk, összesen 75 helyszínen. Ezzel a társasházankénti (lépcsőházankénti) mérés és elszámolás kritériumát is telesítjük.

Ezen hőfogadók egyben a szolgáltatási határt is jelentik, az innen kiinduló belső hálózatok már a társasházak, intézmények tulajdonát képezik.

A vállalat a sátoraljaújhelyi távhőszolgáltatást a koncessziós szerződésben meghatározott keretek között, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével végzi.

Elhivatottak vagyunk a korszerű, a lehető legkisebb környezetterhelést jelentő és ügyfélközpontú távhőszolgáltatás megvalósításában.

A jelentősen megváltozott gazdasági-, jogi környezetben is a lakosság számára kedvező árszintet biztosítva, a folyamatos fejlesztésre és a szolgáltatás magas színvonalú teljesítésére törekszünk.

2019.05.09-én a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége által szervezett XIX. Távhőszolgáltatási konferencián és szakmai kiállításon, ünnepi keretek között három Távhő Ökocímke táblát (Sátoraljaújhely, Sárbogárd, Nagyatád) vehettünk át Tapolcán. A pályázat útján elnyert Távhő Ökocímkén szereplő adatok könnyen áttekinthetőek, s hűen tükrözik a távfűtések színvonalát. A primerenergia-hatékonyságról, a zöldenergia-felhasználásról és a szén-dioxid-kibocsátás mértékéről nyújtanak tájékoztatást.

Folyamatosan arra törekszünk, hogy távhőszolgáltatásunk minőségét ügyfeleink megelégedésére fejlesszük.