Sárbogárd

KAPCSOLAT

Cím: 7000 Sárbogárd, József A. u. 15.
Távhő vezető: Nagy István
Telefon: 06-25-460-235
Fax: 06-25-460-235
E-mail: sbogardtavho.hu@equans.com
Bankszámlaszám: 13100007-02508410-02253484

Sárbogárd referencialevél (pdf)

Közzétételi kötelezettség

Tszt. 57/C. § (1)

 megnevezésadat
a.Távhőszolgáltató és a távhőtermelő közötti hővásárlási és ármegállapítási célú megállapodásokHőszolgáltatási szerződés _Cothec_Pekons.(pdf)
b.Távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat között a helyi önkormányzat területén közszolgáltatás ellátására kötött megállapodásNincs ilyen megállapodás
c.Távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat közötti hőszolgáltatási és ármegállapítási célú megállapodásSzolgáltatási Szerződés_Sb. Város_Cothec (pdf)

Tszt. 57/C. § (4)

 megnevezésadat
a.ÜzletszabályzatÜzletszabályzat 2016.pdf
b.felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információkPanaszkezelési szabályzat (pdf)
c.Feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetőségeFogyasztóvédelmi tájékoztató Sárbogárd 2017 (pdf)
d.a számvitelről szóló törvénynek megfelelő formában az előző gazdálkodási év adatait
e.külön jogszabályban meghatározott információk
f.távhőszolgáltató szolgáltatási területén elérhető, a távhőszolgáltatással kapcsolatos támogatások feltételei, pályázatok adataiElérhető támogatások, pályázatok tájékoztató Sárbogárd (pdf)

Tszt. 3. melléklet 26.3. pontjában foglalt további adatok:

 megnevezésadat
a.Távhőszolgáltató gazdálkodásával kapcsolatos, a távhőszolgáltatás hatósági árait befolyásoló, a cégbíróságnál elérhető vagy egyéb nyilvános, üzleti titkot nem képező információkCégkivonat
http://www.e-cegjegyzek.hu/index.html
b.A működési területen az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 9. §-a szerinti, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását végzők, továbbá az energiaauditot, energetikai szolgáltatást végző, külön jogszabály alapján kijelölt vagy akkreditált szervezetek nyilvántartásának elérhetősége, továbbá az energiahatékonyságot javító intézkedések, programok hozzáférhetősége

Vhr. 4. sz. melléklet

Közzététel

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (pdf)
Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat (pdf)
Vonatkozó Jogszabályok (word)